Dagblad Suriname

Minister Dogojo zal zich inzetten om rechtspositie personeel in orde te krijgen


Minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken

Minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken

Ministerie Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken heeft op de opo yari bijeenkomst op het departement gewezen op de verworvenheden van het ministerie, zonder te verzwijgen dat 2017 een moeilijk jaar was. De bewindsvrouw had het onder andere over de zinvolle vrijetijdsbesteding en projecten die zijn mogelijk gemaakt voor de jeugd. Tijdens de grote schoolvakantie bijvoorbeeld zijn 11.500 jongeren gefaciliteerd. Er zijn sportbenodigdheden ter beschikking gesteld voor deelname aan internationale en nationale toernooien evenals subsidies aan topsporters en nationale sportverenigingen en sportbonden. De jeugd wordt betrokken bij initiatieven die de vervolmaking van de samenleving ten doel hebben.

Platform van jongerenorganisaties in de maak
Het ministerie heeft in december jongstleden het startsein gegeven voor een op te zetten platform van jongerenorganisaties. Dit platform zal zich richten op het begeleiden, motiveren en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugd.

Buurtcongressen
Er zijn buurtcongressen in het tweede kwartaal van het lopend jaar in het vooruitzicht gesteld om richtlijnen aan te geven op welke wijze de samenwerking met de buurtorganisaties en buurtgemeenschappen zal moeten plaatsvinden. Sport- en Jeugdzaken zal landelijk zichtbaar zijn. Het ‘jongeren leren van andere jongeren’ zal onder het motto ‘Prisiri Leri’ worden gestimuleerd. In samenwerking met het ministerie van Defensie zal in de loop van het jaar een programma worden uitgevoerd om jongeren af te houden van criminaliteit en om geweld tegen te gaan. In de eerste fase zullen 50 jongeren betrokken worden in wat genoemd wordt een pilotproject.

Sportjeugdambassadeur
Aangegeven werd dat er een strategische investering moet worden gedaan in buurtsportverenigingen, in de regionale sportacademie en in het schoolsportgebeuren. Gemeld werd dat de sollicitatieprocedure voor de verkiezingen van de Caricom Jeugdambassadeurs en UN SDG Jeugdambassadeurs al van start is gegaan.

Rechtspositie personeel
In 2018 zullen er voor het eerst ook sportjeugdambassadeurs worden gekozen. Dogojo zei eveneens te zullen werken aan de rechtpositie van het personeel, zodat men in aanmerking komt voor een vaste aanstelling.

HDSource link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top