De Ware Tijd

COLUMN: First things first – DWTonline.com


17/07/2017 13:00

-
Von Zeggen

COLUMN: First things first


 

De procureur-generaal is nog procureur-generaal, Peneux heeft nog niet zelf ingezien dat het de hoogste tijd is om op te stappen en het 8 Decemberstrafproces komt eind oktober weer bovenaan de agenda. Dus kunnen we ons weer bezighouden met andere belangrijke zaken. Zoals Staatsolie bijvoorbeeld. Als het allemaal een beetje meezit, zal vanaf de zeebodem met de olie ook het geld omhoog spuiten. Maar dat is op z’n vroegst over vier of vijf jaar. Maar toch prettig, dat je weet dat er iets moois gloort aan de horizon. Nog prettiger is wat mij betreft het vooruitzicht dat er een verkiezing tussen zit.

De vraag in 2020 wordt dan: wie vertrouwen we het meest met ons
geld. Dat zou eigenlijk de verkiezingsissue moeten worden op basis
waarvan u een keuze maakt. Over drie jaar moet het mogelijk zijn om
een ruwe schatting te maken wat Suriname op jaarbasis overhoudt aan
de nieuwe olie. We zouden dan moeten stemmen op de partij die het
beste vastlegt in een plan, hoe dat (extra) geld wordt uitgegeven.
De VES zou ons dan moeten kunnen vertellen wie er met kop en
schouders bovenuit steekt en de beste garantie biedt op een
eerlijke verdeling van de welvaart.

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat hoewel het
kabinet-Bouterse I er een ongelooflijke financiële puinhoop van
heeft gemaakt, er ook problemen opgelost worden, die we eigenlijk
niet meer zouden mogen hebben. Eenvoudige dingen zoals een
aansluiting op het waterleidingnet of brengen van elektriciteit
naar landgenoten die er misschien wel meer recht op hebben dan wij
die in Paramaribo zitten. Alleen zou dat in alle stilte moeten
gebeuren. Meer dan een bescheiden persbericht waar de schaamte van
afdruipt, zou niet mogen. De staat Suriname, die wordt
vertegenwoordigd door elke toevallige regering, zou zich moeten
schamen dat niet elke Surinamer al lang beschikt over deze twee
essentiële zaken.

Ook de drie sociale wetten zijn daar een voorbeeld van. Hoewel
het minimumloon door de financieeleconomische ontwikkeling reeds
lang is achterhaald en de basiszorgverzekering meer hoofdpijn dan
calpol blijkt. We hebben ze en indachtig oud-president Venetiaan,
tel ik af en toe de zegeningen. Maar zo af en toe kom je ook voor
verrassingen te staan. Zo ging ik er altijd vanuit dat in Suriname
het zwangerschapsverlof bij wet geregeld is. Helder en duidelijk,
geldend voor iedereen. Ongeacht of je werkt in de ambtenarij of in
de particuliere sector. En ik heb de Grondwet er even op nagelezen;
het staat er inderdaad in artikel 29. De overheid dient vrouwen
bijzondere bescherming te verlenen op het werk tijdens en na de
zwangerschap.

Ik wilde dus al een stap verder gaan en pleiten voor het
vaderschapsverlof. Zodat dat mannen na de bevalling ook optimaal
bij hun kind kunnen zijn. Ik dacht aan een weekje of twee. Maar
kennelijk is wat in de Grondwet staat ten aanzien van vrouwen,
verder niet specifiek uitgewerkt. Of het is het wel gebeurd, maar
behoeft ernstige aanpassing en of handhaving door het ministerie
van Arbeid. Anders kan ik het niet verklaren dat een bedrijf de
regel hanteert dat je pas als je een jaar in dienst bent, recht
hebt op zwangerschapsverlof. Het aantal weken verlof loopt op naar
gelang je langer je krachten geeft aan het bedrijf.

Toen ik het hoorde, dacht ik aan een grap, maar het is echt
waar! In de praktijk betekent dat zoveel als: solliciteer niet als
je zwanger bent en het eerste jaar dat je bij ons werkt, doen wij
wel aan uw gezinsplanning. In beschaafde landen is het werkgevers
tijdens de sollicitatie zelfs verboden te vragen of je zwanger
bent. Eigenlijk zegt dit bedrijf: wacht zolang mogelijk met
kinderen krijgen. Een regelrechte schending van artikel 17 van onze
Grondwet. Als we ons toch sterk maken voor gelijke rechten voor
iedereen, wil ik nog voor ik hier pleit voor vaderschapsverlof, me
eerst sterk maken voor de Surinaamse vrouw en haar recht op
zwangerschapsverlof. Standaard: zes weken voor en zes weken na.
Zonder haar hebben we immers geen enkele gelijkheid om voor te
vechten.

[email protected]Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top