De Ware Tijd

COLUMN: Principe(loo)s – DWTonline.com


07/12/2017 14:00

-
Pokay Tongo

COLUMN: Principe(loo)s

Stuart Rahan
 

Stel, je moet kiezen tussen SRD 17.000 voor cultuurontwikkeling en medezeggenschap in jouw onafhankelijk radioprogramma door Lanti. Ik snap dat het een keuze is tussen twee ongewenste kwaden. Cultuurontwikkeling kost veel meer dan dat ‘lowsy’ bedrag. Je kan er niet eens een behoorlijke N’dyukabangi van kopen om je verontwaardiging op te overdenken. Is een belediging voor cultuurminnend Suriname door de verantwoordelijke minister. Alleen een cultuurbarbaar doet zoiets.

Suriname, het land met een regenboog aan cultuur, zet zich
wederom te kijk. Als je bedenkt dat voor Carifesta 2013 minimaal
het tweeduizendvoudige was uitgetrokken, word je er even stil van
ja. Meer dan SRD 35.000.000 had de regering over voor twee weken
internationale cultuurbeleving waar meer vragen gesteld werden over
het door corruptie doordrenkte bedrag dan over de inhoud van het
festival.

We kennen de betrokkenen (hoofdverantwoordelijke Ivan
Graanoogst) maar niemand, ook het OM niet, durft op te treden.
Klassenjustitie is de enige reden die ik mij kan bedenken. Wij
laten ons steeds weer als Moesje naar Parijs sturen door het accent
van de verziekte corrupte geest te verleggen naar natievorming en
vertrouwen in de toekomst, die goeddeels al verkloot is. Het zijn
idealen om onze geest te benevelen.

Als cultuurdirecteur Elviera Sandie vindt dat assembleeleden
geen emotionele uitspraken moeten doen over het lowsy
begrotingsbedrag ben ik het hartgrondig met haar eens. DNA-leden
moeten eisen moeten of gewoon de begroting afwijzen omdat
cultuurontwikkeling een belangrijke pijler is van de samenleving.
Cultuur bepaalt immers ons gezicht net zoals de cultuur van
corruptie reeds doet. Als ik het goed begrijp, heeft Sandie geen
enkele inbreng gehad. Zij wil praten met Peneux, maar het lijkt mij
sterk dat hij het bedrag ineens gaat verdubbelen. Door de zeer
slechte financiële staat zullen wij zo te zien een cultuurloos jaar
tegemoet gaan.  

Dan snap ik de bezorgde DNA-leden weer wel als zij vragen om
opheffing van het directoraat. Wat doe je voor dat bedrag? Niks!
Cultuurambtenaren gaan het komende jaar duimendraaien. Naar de
markt gaan om op kantoor hun groenten te plukken, vis schoon te
maken of te klagen over hun werkeloosheid. Sandie zou zich moeten
beraden over haar functioneren want van haar capaciteiten en
cultuuridealen zal niks terechtkomen. ‘Directeur van Cultuur’ staat
mooi op je CV maar als je aan handen en voeten gebonden bent, kun
je maar beter de eer aan jezelf houden. Voor het directeurssalaris,
vind ik, moet je wel een zekere bevrediging aan je werk
overhouden.

Zoals u weet ben ik een groot voorstander van onafhankelijke
media. Sowieso onafhankelijk van de staat. Je moet als vrije geest
niet het verlengde willen zijn van de zittende regering. Je behoort
kritisch te zijn zonder aanzien des persoons. Kritiek houdt de
regering scherp. En ja, natuurlijk mag er gelachen worden. Moet
wel, zorgt voor ontspanning van de toch al voor verwarring zorgende
druk.

Surinamers hebben nu eenmaal de culturele gave ontspannen om te
gaan met spanningen. We lachen ze weg terwijl wij intussen
bloedserieus aan het creperen zijn. Satire, moppen, fatu, allemaal
ter camouflage. Maar als de staat mede gaat bepalen hoe je moet
omgaan met je ellende, kan je maar beter de tent sluiten. Als je
dat toestaat, word je net als de staatsmedia het verlengde van deze
regering. Die heeft makkelijk er een medium bij voor
partijpropagandistische politiek. Dat moet je toch niet willen
Faried Pierkhan!  

Waarom zou ik nog kiezen voor een toegeworpen bot van SRD 17.000
voor cultuurontwikkeling als deze eerder cultuurafbrekend werkt
en/of medezeggenschap door de regering in mijn radioprogramma? Soms
moet je toch voor je principes kiezen, ook al zal je één in plaats
van twee broodjes eten. Op begraafplaats ‘Aldaar’ ligt niemand die
vasthield aan zijn principes.

[email protected] 
 Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top