De Ware Tijd

COMMENTAAR: Begrotingsopstelling – DWTonline.com


06/12/2017 12:00

COMMENTAAR: Begrotingsopstelling


 

VEELAL WORDT BEWEERD dat de staatsbegroting is gevuld met gebakken lucht. Bij het samenstellen van een begroting zitten departementen in een dilemma. Deze ontwikkeling heeft zich in tijden van financieel-economisch zwaar weer bij opeenvolgende regeringen voltrokken. Er is gewerkt met streefcijfers. Dit is de reden waarom een aantal jaren geleden de minister van Financiën met een rode streep ging door begrotingsbedragen die niet op realistische basis waren opgebracht.

Realisatie onder het eerder goedgekeurde begrotingsbedrag vormde
ook een probleem. Met andere woorden: er zijn projecten opgenomen
die aan het einde van de begrotingsperiode niet bleken te zijn
uitgevoerd of maar gedeeltelijk van de grond zijn gekomen. Gelet op
de jaarrede van waarnemend vicepresident Ashwin Adhin en het
ontwikkelingsplan voor de komende periode zijn er gigantische
beloften gedaan waarvoor het geld er waarschijnlijk niet is.

Tijdens de aan de gang zijnde begrotingsbehandeling hebben
volksvertegenwoordigers in DNA een lans gebroken voor het
directoraatCultuur met betrekking tot meer geld. Maar een lans had
gebroken kunnen worden voor nagenoeg alle ministeries. Bij wijze
van spreken is gesteld dat indien Cultuur als belangrijke poot van
de ontwikkeling goed is voor slechts SRD 17.000, het directoraat
net zo goed opgedoekt kan worden, want daarmee kan men niet uit de
voeten. Kritiek door DNA dat er teveel werkers op Cultuur zijn, is
niet relevant. Relevant is de zinvolheid van hun taken.

President Desi Bouterse heeft ministers en DNA-leden
bijeengeroepen voor spoedoverleg. Nadat er zoveel vraagtekens waren
geplaatst over de oproep is naderhand komen vast te staan dat het
bij de president ging om puntjes op de i’ te zetten op de
begroting. Opmerkelijk is dat de president de oproep doet, terwijl
de begroting in behandeling is. Een goed verstaander heeft maar
weinig nodig om te begrijpen dat er een slechte communicatie
bestaat tussen de president, de ministers en DNA-leden met wie het
overleg ruim voor de begrotingsbehandeling had moeten
plaatsvinden.

Een nota van wijziging houdt de zaak op. Bij vooroverleg zou al
blijken dat de begroting zoals die er ligt, niet uitgevoerd kan
worden. In elk geval heeft NDP-fractieleider Andre Misiekaba door
de interventie van de president handig ingespeeld op het
subsidiebeleid en gezinspeeld op maatregelen in de sfeer van
subsidie waarbij de rijken in Suriname niet ontzien zullen
worden.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top