De Ware Tijd

COMMENTAAR: Bouwsector versus zeeschildpad – DWTonline.com


17/02/2017 12:00

COMMENTAAR: Bouwsector versus zeeschildpad


 

HET ONVERWACHTE BESLUIT van de regering om het verbod op het afgraven van schelpen en schelpzand te Braamspunt op te heffen, doet velen de wenkbrauwen fronsen. Ruim een jaar geleden maakte minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) een voorlopig einde aan de voor het milieu schadelijke activiteiten van concessiehouders. Zijn departement zou met het Wereldnatuurfonds een zes maanden durend onderzoek uitvoeren naar het effect van de Guyanastroom op de Surinaamse kust en de mogelijke effecten van menselijk handelen hierop. Zoals het handelen van commerciële zandafgravers te Braamspunt.

In een verklaring stelde het ministerie dat daarnaast de kans
“zeer groot” zou zijn “dat het afgraven van schelpen en schelpzand
voorgoed verbannen zal worden”. Het belang van het milieu, en in
het bijzonder de zeeschildpadden die op Braamspunt hun eieren komen
leggen, woog voor Dodson zwaar. Wel moest er nog even een
alternatief worden gezocht voor de bouw- en constructiesector die
afhankelijk is van schelpen en schelpzand.

Daarna bleef het opvallend stil. Het afgraven was weliswaar
gestaakt, maar de resultaten van het aangekondigde onderzoek werden
nooit openbaar gemaakt. En nu vindt Dodson opeens dat het afgraven
weer kan beginnen, omdat anders de bouw- en constructiesector met
een tekort aan materialen zou komen te zitten. Hij heeft kennelijk
het afgelopen jaar niet naar alternatieven gezocht, met als gevolg
dat de zeeschildpadden en het milieu het gelag gaan betalen. Het
lijkt eerder een drogreden van de minister, want de indruk bestaat
dat er geheel andere belangen meespelen. Namelijk die van
concessiehouders die dicht bij het politieke vuur zitten. En die de
macht hebben om druk op Dodson uit te oefenen, zodat zij weer aan
hun lucratieve graafwerkzaamheden kunnen beginnen.

Het is volkomen terecht dat milieu- en toeristische organisaties
fel gekant zijn tegen het opheffen van het verbod, dat vreselijke
gevolgen kan hebben voor de zeeschildpadden, het milieu en in de
toekomst zelfs voor Paramaribo. Bijzonder is dat zowel binnen de
coalitie als de oppositie de protesten van de organisaties worden
ondersteund. Dat geeft hoop. Maar gevreesd moet worden dat de
regering, zoals wel vaker, de kritiek van de hand wijst en haar wil
gewoon oplegt. Want dat deze regeerders zich niets aantrekken van
de wensen van de volksvertegenwoordiging, laat staan van
belangengroeperingen en het volk, hebben ze in de afgelopen jaren
helaas maar al te vaak aangetoond.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top