De Ware Tijd

COMMENTAAR: Eigen standpunt – DWTonline.com


12/08/2017 12:00

-
Van onze redactie

COMMENTAAR: Eigen standpunt


Foto: dWT Archief

 

PARAMARIBO
AAN DE DUIKVLUCHT van de Venezolaanse economie schijnt maar geen einde te komen. Integendeel. Volgens schattingen van Ecoanalitica, het grootste databedrijf in het land, zal de economie dit jaar met maar liefst 10.4 procent krimpen, wat de nu al vier jaar durende recessie zal verergeren. Temidden van deze economische neergang versterkt de autocratische president Nicolas Maduro zijn greep op de macht.

Sinds de internationaal zwaar veroordeelde verkiezing, die een
volledig door Maduro-getrouwen bezette volksvergadering opleverde,
is het aanpakken van politieke tegenstanders en rebellerende
burgemeesters verscherpt. Vanwege de scherpe ruk in de richting van
dictatuur dreigt een internationaal politiek isolement voor het
land. Handelsblok Mercosur heeft intussen Venezuela geschorst en
regionale organisaties zoals de OAS blijven hameren op dialoog
tussen de twistende partijen en terugkeer naar democratie.

De andere regionale organisatie Alba met Suriname die een
speciale waarnemersstatus heeft, stelt zich vierkant achter de
regering-Maduro. Caricom stelt zich neutraal op en wil mede op
voorspraak van Suriname een missie naar Caracas sturen om de
dialoog tussen partijen op gang te brengen teneinde een vreedzame
oplossing te zoeken voor het politieke conflict dat nu al negatieve
invloeden heeft voor omliggende landen.

In het parlement zei president Desi Bouterse dat zijn regering
haar standpunt over de situatie in Venezuela niet baseert op
mediaberichten. Hij verlaat zich op rapportage van eigen
vertegenwoordigers in Caracas en onafhankelijke organisaties,
landen en groepen. Bouterse beweert geen pleitbezorger te zijn van
Maduro en suggereert dat omtrent de situatie in Venezuela mogelijk
politieke scenario’s worden afgedraaid.

Hij voegt eraan toe dat Suriname geen voorstander is van een
militaire interventie in Venezuela, omdat dergelijke ingrepen nog
nergens ter wereld in het voordeel zijn geweest van de bevolking.
Zuid-Amerika moet als een zone van vrede behouden blijven, vindt
het staatshoofd. Het standpunt van non-interventie en
non-interferentie is toe te juichen. Opeenvolgende regeringen
hebben de afgelopen decennia een dergelijke houding over interne
politieke aangelegenheden van andere landen aangenomen.

De uitspraak dat hij zijn opvatting niet baseert op de media is
nogal opvallend. In de internationale politiek nemen landen
standpunten in, nadat ze ook kennis hebben genomen wat over de
desbetreffende issue in de media wordt gepubliceerd. Waarom zou
Suriname daarvan moeten afwijken? De vraag rijst of de regering
zich ook zo uitgesproken de opvatting van onafhankelijke landen,
organisaties en groepen eigen zou maken indien deze entiteiten
tegen de huidige regering van Venezuela zouden hebben
gerapporteerd.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top