De Ware Tijd

COMMENTAAR: Inconsequent – DWTonline.com


13/01/2018 12:01

COMMENTAAR: Inconsequent


 

SEDERT DE REGERING de ‘koopkrachtversterking’ heeft ingevoerd menen personen en groepen dat zij landsdienaar zijn en daarom ook hierop aanspraak maken. Hierover is bij Surpost een dispuut ontstaan dat uiteindelijk is voorgelegd aan de Bemiddelingsraad die aan de bond en de directie heeft gevraagd tot een oplossing te komen. De bond beweert dat de Bemiddelingsraad heeft voorgesteld dat directie en vakbond vóór 31 december 2017 tot een oplossing zouden komen. Volgens de directie vallen de werknemers onder een cao en zijn geen landsdienaar, dus komen zij niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Het ministerie van Financiën is dezelfde mening toegedaan als Surpost.

Het feit dat de bond de Bemiddelingsraad om een uitspraak heeft
gevraagd duidt op acceptatie van het gebruik dat werknemers die
vallen onder een cao dit instituut om advies vragen. De directie
van Surpost gaat kennelijk mee met toekenning van een
tegemoetkoming aan werknemers in kwesties waarbij de werknemer
ernstig nadeel ondervindt van maatregelen die de regering neemt op
het financieel-economisch vlak. Zo heeft het postbedrijf eerder een
koerscorrectie en heffingskorting als compensatie gegeven aan het
personeel. Personeel van Surpost heeft ook te lijden van de
achteruit hollende koopkracht.

De hamvraag is waar de koopkrachtversterking voor het
Surpost-personeel vandaan moet komen, omdat het bedrijf geen geld
heeft en zo een voorziening bovendien niet in de cao staat. Een
simpele oplossing is dat koopkrachtversterking wordt opgenomen in
de cao. De vraag is of het Surpost-personeel gelijkgesteld is aan
landsdienaren. De spraakverwarring over de status van het personeel
leidt van ergens naar nergens. Dat komt omdat maatregelen van de
regering, in haar ijver om aan inkomstenverhogende maatregelen te
komen, van de ene op de andere dag worden genomen.

Vanwege maatschappelijke onvrede wordt er even snel en
onzorgvuldig een maatregel genomen om de samenleving te sussen. De
koopkrachtversterking is zo een voorbeeld. Zelfs personeel van
particuliere ziekenhuizen is hiervoor in aanmerking gekomen en het
argument is dat de gezondheidszorg gewaarborgd moet worden en rust
nodig is. Opeens verstomt de discussie dat een particulier geen
landsdienaar is. Het hele eieren eten is dat Surpost-personeel niet
wordt beschouwd als een pressiegroep; daarom wordt met het bedrijf
geen rekening  gehouden. Een zichzelf respecterende overheid
pleegt hiermee een afkeuringswaardige daad van inconsequent
handelen.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top