De Ware Tijd

– DWTonline.com


19/06/2017 08:41

-
Wilfred Leeuwin

Hoofdonderzoeker Sharda Ganga constateert dat er sprake is van een zeer zwak en uitgehold overheidssysteem.

Hoofdonderzoeker Sharda Ganga constateert dat er sprake is van een zeer zwak en uitgehold overheidssysteem.
Foto: dWT Archief

 

PARAMARIBO
Een voorlopige en eerste rapportage van het Burgerinitiatief (Bini) over het monitoren van de beleidsvoornemens van de regering resulteert in de algemene conclusie dat er sprake is van een onsamenhangend beleid. Donderdag is het rapport gepresenteerd aan onder anderen vertegenwoordigers van de regering, De Nationale Assemblee, internationale organisaties en maatschappelijke groepen.

Er zijn te veel ad-hocvoornemens. Daarnaast is er sprake van
onmacht om het beleid om te zetten in effectief uitgevoerde
actieprogramma’s.De regering blijkt niet in staat signalen uit de
samenleving over complexe problemen op te vangen en die in een
geïntegreerd beleid om te zetten. Een heikel punt in het
Bini-rapport is dat er weinig sprake is van coördinatie van beleid,
geen rapportage en transparantie. Geld uitgegeven door de overheid
wordt vaak niet verantwoord.

Hoofdonderzoeker Sharda Ganga constateert dat er sprake is van
een zeer zwak en uitgehold overheidssysteem om beleid uit te
voeren, dat simpelweg een politieke keuze is die op het conto
geschreven moet worden van alle politieke partijen in het land. Het
rapport stelt bij vrijwel alle thema’s vast dat beleidsvoornemens
meer bestaan uit algemene opsommingen, zonder detailinformatie over
de uitvoering, het ontbreken van gedetailleerde cijfers en onnodige
voornemens die geen prioriteit genieten.

Bini stelt ook dat van een echte dialoog met maatschappelijke
groepen geen sprake is, maar in plaats daarvan worden
informatiesessies gehouden over wat de regering van plan is. Het
ontbreken van een wet Openbaarheid van bestuur wordt gezien als een
groot minpunt. Dit geldt ook voor de Anticorruptiewet en andere
wetgeving die garant moeten staan voor goed en behoorlijk bestuur.
“Het is vaak geen kwestie van het ontbreken aan menskracht en in de
meeste gevallen is geld ook niet het probleem. Het gaat er om dat
een regering zich ervan bewust moet zijn dat ze in dienst staat van
de samenleving”, zegt Ganga.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top