De Ware Tijd

Groeiende belangstelling Nederlandse advocaten voor Suriname


14/09/2017 07:21

-
Wilfred Leeuwin

Surinaamse advocaten tijdens een bijeenkomst. Vanaf vorig jaar is er een toestroom van Nederlandse advocaten die toetreden tot de balie van Suriname.

Surinaamse advocaten tijdens een bijeenkomst. Vanaf vorig jaar is er een toestroom van Nederlandse advocaten die toetreden tot de balie van Suriname.
Foto: Stefano Tull

 

PARAMARIBO
Advocaat zijn in Suriname blijkt in toenemende mate aantrekkelijk tot zelfs lucratief voor Nederlanders. Het gaat vooral om ervaren buitenlanders die na een jarenlange praktijk of na pensionering, in Suriname het beroep komen uitoefenen. Vorig jaar zijn 21 van deze Nederlandse advocaten toegetreden tot de balie in Suriname.

De deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath, noemt dit
“best veel” op het totaal van tweehonderd Surinaamse collega’s. “Ik
geloof wel dat deze buitenlandse advocaten met hun ervaring een
versterking en van toegevoegde waarde zijn, maar we zullen op den
duur wel moeten nadenken over hoe het beroep te beschermen en het
niet te laten beheersen door buitenlanders.”

De advocatuur is de afgelopen jaren geconfronteerd met tal van
nationale en internationale uitdagingen. Daarom denkt Monorath dat
er op nationaal niveau spoedig een symposium moet worden gehouden
om hierover te praten. Voor het toelaten van buitenlanders tot de
advocatuur in Suriname zijn er geen restricties, zolang de mensen
ingezetene zijn. Elke advocaat, van welk land dan ook, zou in
Suriname het beroep mogen uitoefenen.

Hij stelt dat het niet gaat om in Suriname actieve advocaten die
de Nederlandse nationaliteit bezitten. Daar zijn er al genoeg van
in de advocatuur, maar om Nederlanders met een Surinaamse
achtergrond die het beroep komen uitoefenen, zodra ze gepensioneerd
zijn; dus na hun 65ste. “Als de toestroom uit het buitenland een
trend wordt, zal dat betekenen dat jonge Surinaamse advocaten na
een dure en lange studie moeilijk zullen kunnen concurreren en een
carrière kunnen opbouwen. Er ontstaat dan ongelijkheid in het
beroep tussen in Suriname opgeleide en buitenlandse advocaten”,
zegt Monorath.

De enige manier om ongelijkheid tussen lokale en buitenlandse
advocaten enigszins te verhelpen en Surinaamse advocaten de
gelegenheid te bieden op een evenredige manier de concurrentie aan
te kunnen zou zijn het toepassen van het reciprociteitprincipe. Dat
zou betekenen dat tegenover het toelaten van buitenlanders tot de
balie zou moeten staan dat onder dezelfde voorwaarden Surinaamse
advocaten toegang in het buitenland krijgen. Wanneer bijvoorbeeld
Nederland dit zou weigeren zouden op basis daarvan ook Nederlandse
advocaten geweerd kunnen worden. “Wij Surinaamse advocaten kunnen
behalve in Nederland ook niet makkelijk terecht in de regio omdat
die landen hun eigen markt beschermen.”Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top