De Ware Tijd

INGEZONDEN: Iraakse taferelen in Suriname


13/01/2018 16:29

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

 

Op basis van mijn persoonlijke ervaring ben ik van overtuigd dat we te maken hebben met Iraakse taferelen in Suriname. Er zijn meer voorbeelden maar ik zal de mijne aangeven. Een grote bankinstelling heeft kennelijk alle fatsoensnormen overboord gegooid om te kunnen voldoen aan de drang naar macht. Valsheid in geschrifte, bedrog, misleiding, corruptie zijn kennelijk allemaal normaal geworden. Wie niet wil meewerken aan deze praktijken zal de prijs moeten betalen.

Mensen die in het dagelijkse leven doorgaan als de zogenaamde
elite werken mee aan deze praktijken, waardoor de doorsnee eerlijke
en hardwerkende burger vogelvrij verklaard wordt. Deze
bankinstelling legt de klant zaken op door bedrog en misleiding. En
als de klant besluit op te komen voor zijn/haar recht, begint de
ellende. Dreigingen met veiling is het belangrijkste middel om de
klant op de knieën te krijgen. Gebeurt dat niet en gaat de klant
zijn recht zoeken, zoals dat in een echte rechtsstaat gebeurt, dan
komt het dictatoriale gedrag tot uiting. Als een kort geding wordt
aangespannen om de veiling stop te zetten, wordt deze heel snel
weer ingetrokken, zonder opgaaf van een reden.

Als de rechtszaak wordt voortgezet door middel van misleiding en
bedrog en er bewijzen daarvoor worden geleverd, dan is het hek van
de dam! Plotseling wordt dan wederom veiling aangezegd en de zaak
komt bij een zeer ijverige rechter die kennelijk bij wijze van
uitzondering binnen drie weken vonnis wijst dat de bank mag veilen,
terwijl duidelijk sprake is van een fictief gecreëerde achterstand.
Toevallig is deze rechter iemand uit dezelfde cultuur als de mensen
bij de bank en wordt het vonnis een dag vóór de veiling
uitgesproken. Dit betekent dat er geen enkele mogelijkheid wordt
gelaten om de veiling nog te stoppen!

De mokerslag om een zich werende partij voor altijd uit te
schakelen en voor het leven te traumatiseren. De gehele familie
raakt ook getraumatiseerd en emotioneel waardoor verschillende
gedachten komen bovendrijven. Zijn er handgranaten te koop? Zijn er
machinegeweren te koop? Moet ik maar aan de drugs/drank? De
moedeloosheid/machteloosheid slaat dan toe, maar er moet
tegelijkertijd aandacht worden gegeven aan de familie die kampt met
zelfmoordneigingen.

Welke richting ga je dan op? Dat de gehele rechterlijke macht
hiermee in een slecht daglicht wordt gebracht, maakt blijkbaar
niets uit. Dat het vertrouwen in de rechtsstaat bij velen wordt
geschaad, maakt niets uit. Dat het vertrouwen in de advocatuur
wordt geschaad, maakt niets uit! Hoeveel rechtgeaarde Surinamers er
al rondlopen met deze trauma’s, maakt blijkbaar niets uit! We
klagen steen en been dat de gemiddelde Surinamer labiel gedrag
vertoont en niet durft te praten maar ik weet nu waar dat gedrag
van komt. We zijn angstig!

Rebien Gangaram PandaySource link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top