De Ware Tijd

INGEZONDEN: Vader laat nog méér merken, dat u vader bent


18/06/2017 20:31

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.
 

Wanneer het zaad geplant wordt, kiemt en groeit de vrucht. Evenzo bij de man die met de vrouw aan zijn zij, het proces van voortplanting continueert. Jammer dat sommige mannen alleen als verwekker door het leven gaan, waarvan sommige niet eens weten hoeveel kinderen hen pa zouden moeten noemen. Soms kan men dit gebeuren ook niet helemaal in de schoenen van deze mannen schuiven omdat omstandigheden zoals het beroep, (als soldaat voor een langere periode in een ander werelddeel oorlog voeren) de populariteit van betrokkene, (b.v. celebs) enzovoort, een belemmerende factor zijn . Maar ondanks dat moeten al deze verwekkers alles in het werk stellen, zich doen laten kennen als vader.

Bepaalde vaders denken ook dat wanneer zij elke maand de cheque
of het loonzakje aan moeder overhandigen, dat zij het predicaat van
een goede vader opgespeld moeten krijgen. ‘Immers moeder kent de
huishoudelijke klappen van de zweep, de juiste besteding van de
gelden, weinig, voldoende of ruimschoots, zit goed bij haar’, menen
deze heren.Ook deze opstelling maakt de man nog niet de vader die
hij moet zijn. Het vaderschap houdt heel veel in dan alleen
voeden.

Ook de opvoeding vanuit een vadersbril, helpen ouders hun kroost
beter voor te bereiden, stabiele volwassenen te worden. Helpt de
vader in de huishouding, waardeert hij zijn partner, heeft hij de
juiste communicatieve vaardigheden, woont hij ook op hetzelfde
adres van kinderen en moeder, heeft hij aandacht voor de
schoolprestaties van zijn kinderen maar ook sportbeoefening en
andere nuttige bezigheden, komt hij in beschonken toestand of
berooid thuis aan of niet, er zijn nog meer vragen waar wij ons
zorgen om zouden kunnen maken, als het zulke vaders betreft. Ook
vorengenoemde zaken doen opgeld voor zulke Surinaamse vaders.
Gelukkig is het aantal verwekkers die zich als serieuze vader
gedragen, vele malen groter.

Tegenwoordig maken sommige vaders in Suriname minder gunstige
omstandigheden mee, enkelen hebben hun baan verloren, anderen komen
niet uit met hun verdiensten, noem maar op. Gelukkig is het
economische getij zich aan het keren. Wij klauteren heel langzaam
maar zeker uit het dal. De Hervormings en Vernieuwings Beweging wil
een ieder die in de positie van vader is oproepen om vooral in deze
moeilijke tijd extra aandacht te besteden aan hun nakomelingen. Ze
hebben de opvoeding van beide ouders hard nodig. De verleiding is
heel groot dat de jeugd zich aan het gezag van hun ouders en
onderwijsgevenden onttrekken.

De tijdgeest is een heel andere dan vroeger. De jongeren hebben
toegang tot allerlei informatie goed of slecht en hebben coaching
nodig, vooral als het negatieve ze aantrekt. De behoefte om
bepaalde dingen te willen doen, wordt hen op zo een subtiele manier
gebracht, dat zij de kwade kant ervan niet kunnen inzien. Dan zijn
het in deze meer de vaders die hen op het juiste pad moeten houden
of brengen. Weest u daarom een baken voor hen. Een vader waarna zij
willen luisteren, eentje waarvan zij zoveel mooie dingen horen,
zien, voelen maar ook kunnen aanvoelen. Vaders het zijn uw
kinderen.

Maar kinderen op zo een dag van en voor de papa’s is het ook
goed hem te laten merken dat je hem – voor zover je het weet – in
zijn handel alsook wandel hebt kunnen volgen en dat jullie samen
met ma hem prijzen alsook bedanken voor al het goede dat hij voor
het gezin en zijn omgeving heeft gedaan. Op vaderdag zal het
voorgaande hem zeker bijblijven en hem verder binden dit pad niet
te verlaten. Als het nou om enkele minpunten of veel positieve
zaken gaat, laat pa op deze dag het gevoel hebben, ‘mie na pa foe
pikin’. Het geeft de vaders/opvoeders die de vadertaken het
afgelopen jaar nauwgezet hebben uitgevoerd meer spirit zich te
blijven ontfermen over het gezin. De andere vaders die het in
mindere mate hebben gedaan, ‘pak de taken van een goede vader op,
do your thing’.

De HVB feliciteert de gemeenschap met deze dag
i.h.b. de vaders. Moeder en kinderen verwen hen, laat de liefde van
u uitstralen zodat de weerkaatsing van diezelfde liefde of meer van
zijn zijde, ook jullie goed zal doen.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top