De Ware Tijd

Koopkrachtversterking ambtenaren verruimd – DWTonline.com


12/08/2017 08:42

-
Naomi Hoever

Koopkrachtversterking ambtenaren verruimd


Foto: dWT

 

PARAMARIBO
Vanaf eind augustus zullen veertigduizend landsdienaren een verhoogde koopkrachtversterking ontvangen van SRD 600. In 2015 hadden ambtenaren en aan hen gelijkgestelden SRD 100 ontvangen. De koopkrachtversterking die SRD 375 bedraagt, wordt vanaf eind augustus verhoogd naar 500 met de SRD 100 die in 2015 was toegekend erbij opgeteld.

Volgens Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van
Landsdienaren Organisaties, krijgen alle ambtenaren dit bedrag. Op
basis van de verhogingen die de leerkrachten hebben ontvangen
worden de salariscorrecties voor de landsdienaren doorgevoerd. “We
praten over gelijkgericht zijn. Als arbeidersklasse gaan wij erop
vooruit.” In januari worden de lonen van alle landsdienaren
aangepast.

De leerkrachten zijn bij de verhoging van eind augustus niet
meegenomen, omdat zij eind maart hun nettoverhoging hebben
ontvangen. Ook is het volledige herwaarderingsprogramma voor
leerkrachten eind mei uitgevoerd. Onderwijsgevenden die vallen
onder graad 1 tot en met 2b zijn met netto SRD 500 erop
vooruitgegaan. Dit kregen ze al vanaf januari, maar vanaf mei is
het een vast bedrag. Hierna is het verhoogd. Vanaf graad 2 c tot 4
is met 100 procent vooruitgegaan.

Het ministerie van Financiën heeft alle ministeries
aangeschreven dat de koopkrachtversterking het resultaat is van de
besprekingen met de vertegenwoordigers van verschillende
ambtenarenbonden. Vandaar dat de regering heeft besloten om over de
periode augustus tot en met december 2017 het bedrag op te trekken.
Aan de ministeries is gevraagd om op basis van hun begroting de
middelen beschikbaar te stellen. De minister vraagt expliciet om
het bedrag apart op te brengen op het salarisstrookje.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top