De Ware Tijd

SKORO TORI: Vaders en onderwijs


06/12/2017 16:00

SKORO TORI: Vaders en onderwijs


 

In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie – Illustratie:
Edward Wong Loi Sing

JE ZIET ZE nauwelijks op ouderochtenden of tijdens andere
schoolactiviteiten. Totdat er problemen met het kind zijn. Dan
verschijnen de vaders plotseling op school, en wel met een boos
gezicht. Onderwijs en opvoeding lijken in deze moderne tijd nog
altijd een vrouwenaangelegenheid te zijn. Ricardo Tuintje zegt het
uiterst belangrijk te vinden dat vaders evenals moeders actief
betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Hij vindt het
nodig om erop te wijzen dat sommige moeders en de school de vaders
wel de gelegenheid moeten geven om betrokken te zijn, want vaak
mogen vaders pas inkomen wanneer het al te laat is. Met te laat
bedoelt Ricardo dat de situatie van het kind zodanig verslechterd
is, dat de school op het punt staat om tot afschrijven over te
gaan. Ricardo is vader van drie meerderjarige kinderen van wie twee
hoger onderwijs genieten. Hij zit zelf op een mastersopleiding op
de Anton de Kom Universiteit.

Marion is moeder van een jongen die een particuliere school
bezoekt. Zij vindt dat het aan de vader gelegen is om actief
betrokken te zijn. Vaders moeten volgens Marion beseffen dat het
kind hun aanwezigheid nodig heeft. Ze vindt dat de oorzaak van het
lakse gedrag van de vaders niet bij de moeders gezocht moet worden.
Over het algemeen blijft de moeder het aanspreekpunt voor de juf op
school. In het speciaal onderwijs worden er jammer genoeg nog
steeds kinderen wegens gedragsproblemen opgenomen. Heel vaak zoeken
deze kinderen de aandacht van hun vader, maar die is vaak niet
bereid die aan het kind te geven. Wanneer wij kijken naar de
‘nieuwe’ vaders die zich de afgelopen twee jaar laten zien en de
moeite nemen om wel op school te komen, dan geeft het ons een
voorzichtig optimistisch gevoel. Steeds meer vaders maken duidelijk
dat ze zelf bij het onderwijsgebeuren van hun kind betrokken willen
worden. Scholen doen er goed aan om de betrokkenheid van vaders te
stimuleren.

Liefdevolle vaders

ALS VADERS ACTIEF betrokken zijn bij het leven van hun kinderen,
in het bijzonder bij het onderwijsgebeuren, presteren ze beter op
school en vertonen ze gewenst gedrag. Kinderen met liefdevolle
vaders hebben significant meer kans om een positief zelfbeeld te
ontwikkelen, vertonen empathie en pro-sociaal gedrag. Ze vermijden
vaak risicovol gedrag, waaronder drugsgebruik, spijbelen en
criminele activiteiten. Maar ook is waar dat als vaders niet in
huis met het kind wonen, hun actieve betrokkenheid toch een
blijvende en positieve impact kan hebben. Tien jaar geleden vond
één op de drie vaders in België het vanzelfsprekend dat de
opvoeding van de kinderen voor hun vrouw was. Dat betrokken vaders
nauwelijks op school te zien zijn, komt doordat zij het toch nog
altijd moeilijker hebben dan moeders, om van hun werk de
mogelijkheid te krijgen met de school te communiceren, zegt Karine
Verschueren, doctor in de ontwikkelingspsychologie. Verschueren
zegt verder dat de moeder nog steeds makkelijker de boodschapper
tussen school en thuis speelt. De vader denkt: ‘Ik zal het wel
horen als er iets echt misgaat’. Hij komt toch alleen op het appel
als het gaat om het zoeken naar oplossingen voor een probleem. “Er
is een duidelijke invloed van de vader op de ontwikkeling van
kinderen”, zegt Verschueren. “Nu zijn de ‘nieuwe vaders’ spontaner.
Je hebt het gevoel dat je ze meehebt, dat ze meer interesse hebben
voor het schoolwerk en dat maakt ons werk op school natuurlijk
makkelijker”, zeggen leerkrachten.

Kwaliteit relatie

HET GAAT VOLGENS wetenschappers niet over hoeveel tijd vaders
met hun kind doorbrengen. Maar over de kwaliteit van die relatie:
samen dingen doen, samen eten en interesse tonen. De rol van een
vader kan niet zomaar ingevuld worden, vindt Karine Verschueren. Ze
geeft aan dat toen men na de Tweede Wereldoorlog onderzoek deed bij
jongens die opgroeiden in een gezin zonder vader, al gauw bleek dat
die jongens een andere intellectuele ontwikkeling doormaakten. Hun
schoolwerk verliep minder goed, er waren meer psycho-sociale
problemen en meer emotionele problemen, en er was ook meer misdaad.
Pas later is men gaan beseffen dat de oorzaak niet zozeer de
afwezige vader was, maar vooral wat met de afwezigheid van de vader
samengaat: de financiële spanningen, spanningen voor de moeder
omdat er geen steun is, conflicten voor en na een echtscheiding.
Als men die aspecten kan neutraliseren, is de invloed van de
afwezige vader gering. Problemen komen er dus niet omdat er een
mannelijk rolmodel ontbreekt. Maar omdat een vader ook emotionele
en sociale steun biedt en alle andere aspecten die met zijn
vaderrol verband houden.

In een ontwikkeld land als Amerika brengt meer dan de helft van
de kinderen een deel van zijn jeugd door zonder de biologische
vader. Dat veroorzaakt veel probleemgedrag op school. Daarom wil
men in die landen tegenwoordig op alle scholen per drie
leerkrachten één mannelijke aantrekken. Een vader kan je niet door
een leerkracht vervangen. Ook al hebben kinderen een mannelijk
rolmodel op school, toch is het nog niet voldoende. Hier is de
kwaliteit van de relatie van belang. Een kind wil op iemand lijken
als het daar een positieve, open warme relatie mee heeft en het die
persoon respecteert. Voor kinderen is warmte en affectie krijgen
heel belangrijk. Een school kan dus ervoor zorgen dat er evenwicht
in het lerarenkorps is. De traditionele man-vrouw rolverdeling moet
doorbroken worden. Het moet in ieder geval geen
vrouwenaangelegenheid op school zijn. ◊ 

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 2
december


Share on Facebook


 
  Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top