De Ware Tijd

SKORO TORI:School en ouders, samen opvoeden


12/03/2018 20:20

SKORO TORI:School en ouders, samen opvoeden


 

RUBRIEK
In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie – beeld: Edward
Wong Loi Sing

DE RELATIE TUSSEN ouders en leerkrachten is met het overlijden
van Lucille Wills, leerkracht van de St. Aloysius basisschool, nog
meer onder druk komen te staan. Joan Pengel is docent aan het
Christelijk Pedagogisch Instituut(CPI) en is al 28 jaar actief in
het onderwijs. Zij vindt dat de communicatie tussen school en
ouders een belangrijke factor is voor een gezonde ondersteuning bij
het onderwijzen van een kind. Jammer genoeg is dat op heel wat
scholen nog niet het geval. Pengel heeft op verschillende niveaus
les gegeven.”Ik vind dat de school moet volstaan met het
onderhouden van een goed contact met ouders. In het geval van een
ondersteuningsrelatie komen oneigenlijke verantwoordelijkheden op
de schouders van de leerkracht terecht die helemaal niet tot de
kern van het beroep van een onderwijsgevende behoren”. Ze vermoedt
dat, in het tragische geval van enkele weken terug, waarbij de
leerkracht op school in elkaar zakte en kwam te overlijden, er
tussen de moeder en de leerkracht een bepaalde geschiedenis een
grote rol gespeeld heeft.

Sommige leerkrachten zijn van mening dat de moeder teveel van de
leerkracht eiste en dat Wills zich te zwaar heeft opgewonden, met
het noodlottige gevolg. Leerkrachten die aangesloten zijn bij de
onderwijsbonden ALS en BvL, wilden met hun protest voor de St.
Aloysiusschool aangeven dat dit geval eentje teveel geweest is. Te
vaak komen leerkrachten en ouders tegenover elkaar te staan,terwijl
ze beide aan dezelfde kant in het belang van het kind behoren te
werken. Voor juffrouw Pengel is het geval vreselijk en zeer triest
omdat ze enkele minuten voor het gebeuren nog in dezelfde klas
aanwezig was als de docent. Ze moest enkele CPI-studenten
begeleiden tijdens het lesgeven. “Ik besprak de les nog met haar en
gaf aan dat ik eerder weg moest in verband met een afspraak bij de
tandarts. Ik stond op een taxi te wachten toen ik een docent luid
hoorde roepen. Enkele uren daarna werd ik door een student gebeld
met de mededeling dat juffrouw er niet meer was. Vooral voor de
leerlingen is dit een trauma. Zoiets vergeet je voor de rest van je
leven niet meer”, zegt de zeerterneergeslagen docent. “Natuurlijk
zijn er ook leuke ouders, maar sommige kunnen het je aardig
moeilijk maken”, zegt juffrouw Sharita Balak. Ze is onderdirecteur
op een voj-school in Paramaribo.

Omgang met ouders

HET KAN VOORKOMEN dat ik een moeder heb die elke dag op school
komt en een gesprek met mij eist over haar kind, en vaak ook nog in
de ochtend wanneer het druk is, en over iets wat de vorige dag
gebeurd zou zijn. Vaak zijn er ook ouders die hun privéleven met
mij willen delen, en ook alles van mij willen weten. Er zijn ook
ouders die je willen uittesten en manipuleren. In het geval van
‘moeilijk kinderen’, is het omdat het meestal niet soepel loopt met
de ouders. Want je merkt dat dan ook aan het gedrag van de
kinderen. Ze houden zich bijvoorbeeld niet aan regels, want de
ouders doen dat vaak ook niet. Anders is het wanneer ‘moeilijke
kinderen’ in een klas zitten, maar omdat de ouders meedenken en
meehelpen, ervaart de leerkracht de verlichting ook meteen. Ouders
kunnen ook zelf helpen om de communicatie met de school te
verbeteren. Ze kunnen de school regelmatig bezoeken en vragen of er
nagedacht wordt over hoe de school met ouders wil omgaan. Een goede
relatie met de school is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van
het kind. Uit onderzoeken blijkt dat de houding van de ouders
tegenover de school grote invloed heeft op de leerprestaties van
het kind. Als ouders niet tevreden zijn over de school, is het
moeilijk om dat niet aan het kind te laten merken. Kinderen voelen
het gewoon aan.

Ouder-leerkracht-relatie

ZOWEL OUDERS ALS leerkrachten beschuldigen elkaar weleens over
en weer over de problemen met het kind. Dit maakt de relatie tussen
hen niet makkelijk. Het oplossen van de problemen met het kind
worden dan aan de ouder of leerkracht overgelaten. Een goed
voorbeeld is als een kind iets heeft misdaan in de klas, de
leerkracht verwacht soms dat de ouder dit oplost. Andersom houden
ouders ook de leerkracht verantwoordelijk voor bijvoorbeeld slechte
cijfers, wangedrag of het kapotmaken van waardevolle spullen van de
school, en dus moet de leerkracht er zelf voor opdraaien.

Een ander probleem binnen de ouder-leerkracht-relatie is het
oordelen over elkaar. Zowel de ouder als de leerkracht oordeelt
weleens over de ander in het bijzijn van het kind. Daarom is het
belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar zien als partners in
het opvoeden en onderwijzen van kinderen. De leerkracht kan
ondersteuning in de opvoeding van de ouder geven, terwijl de ouder
ondersteuning kan geven bij het onderwijzen door de leerkracht. Dit
kan alleen als partijen in overleg duidelijke verwachtingen en
grenzen overeenkomen. Zo mag van de ouder verwacht worden dat
hij/zij het kind ondersteunt bij het maken van huiswerk.

Maar het kan niet zo zijn dat het overdragen van leerstof aan de
ouder wordt overgelaten. Andersom dient de leerkracht ervoor te
zorgen dat het kind zich op school aan de regels houdt en als dat
niet gebeurt moet het kind passend gestraft worden. Leerkrachten
houden zich dagelijks bezig met wat het beste is voor alle kinderen
aan wie ze lesgeven. Ouders houden zich voornamelijk bezig met wat
het beste voor hun kind is. Misschien moeten we ons afvragen of we
ons via het kind wel een goed oordeel over de ander kunnen
vormen.◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 10
maart


Share on Facebook


 
  Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top