De Ware Tijd

Verzekerden hekelen werkwijze SZF – DWTonline.com


19/06/2017 06:19

-
Van onze redactie

SZF-directeur Rick Kromodihardjo, eerste vanuit links, ontkent niet dat van de mensen, wiens verzekering is verstreken een bijdrage wordt gevraagd, maar zegt dat het om administratiekosten gaat. “

SZF-directeur Rick Kromodihardjo, eerste vanuit links, ontkent niet dat van de mensen, wiens verzekering is verstreken een bijdrage wordt gevraagd, maar zegt dat het om administratiekosten gaat. “

 

PARAMARIBO
Verzekerden van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) zijn het niet eens met de wijze waarop het fonds omgaat met onder andere personen wier verzekering pas vervallen is. Ze keuren het af dat er kosten in rekening worden gebracht, terwijl de wet voorschrijft dat de verzekeringsmaatschappij verplicht is om de verzekerde bij het uitblijven van de premiebetaling drie maanden verder te verzekeren.

Het SZF overtreedt in hun ogen de Wet Nationale
Basiszorgverzekering. De ‘gedupeerden’ betreuren dat niemand
hiertegen optreedt. De Ware Tijd verneemt dat het gaat om een
relatief klein bedrag, dat bij lange na de premie niet benadert. De
directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo ontkent niet dat van de
mensen, wiens verzekering is verstreken een bijdrage wordt
gevraagd, maar zegt dat het om administratiekosten gaat. “Uit de
redactie en samenstelling van de wet is duidelijk dat het nimmer de
bedoeling van de wetgever is of is geweest om een persoon of een
deelnemer van voorzieningen gebruik te laten maken zonder dat daar
een tegenprestatie tegenover staat”, zegt de directeur. Met
‘tegenprestatie’ wordt premie bedoeld. Als dat zou gebeuren zou het
de ondergang van het zorgstelsel betekenen, zegt de directeur. Hij
wijst erop dat verzekeraars zich aan de wet houden en hun boekje
niet te buiten gaan. Volgens de wet blijft iedere verzekerde
verantwoordelijk voor de betaling van zijn premie. Personen die
niet meer in staat zijn om de verzekering te betalen worden, zoals
in de Wet geregeld is, verwezen naar het Uitvoeringsorgaan. Dat
gaat na in hoeverre betrokkene de premie inderdaad niet meer kan
betalen. Indien dit komt vast te staan, krijgt hij subsidie waarmee
onder andere de verschuldigde premie betaald moet worden.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top