De Ware Tijd

Vragenronde weer op agenda DNA


13/02/2018 20:15

-
Wilfred Leeuwin

VHP –Parlementariër AsiskoemarGajadien.

VHP –Parlementariër AsiskoemarGajadien.
Foto: Stefano Tull

 

PARAMARIBO
Op aandringen van VHP –Parlementariër AsiskoemarGajadien zal het stellen van vragen aan het eind van een assembleevergadering weer deel uitmaken van de reguliere agenda. Bij de aanvang van de openbare vergadering dinsdag bleek dat de vragenronde net als voorgaande vergaderingen niet op de agenda was opgebracht.

Gajadien die hierover een punt van orde maakte zegt dat het de
gewoonte van de leiding van het parlement is geworden om de
vragenronde niet op de agenda te plaatsen. Hij heeft voorzitter
Jennifer Geerlings Simons (NDP) hierover een brief geschreven.
Gajadien heeft daarin opgenomen dat er dringende vraagstukken zijn
in de samenleving die onder de aandacht van het parlement worden
gebracht middels ingezonden brieven. Het is een orde reglement dat
leden aan het eind van elke vergadering vragen kunnen stellen.

Simons beriep zich op een afspraak die enkele maanden terug is
gemaakt, dat ingekomen stukken en het stellen van vragen zou worden
uitgesteld naar de begrotingsbehandeling en een speciale
vergadering voor het behandelen van ingekomen stukken. Gajadien
wees er op dat die afspraak er inderdaad is maar dat de speciale
vergadering steeds wordt uitgesteld en de begrotingsbehandeling
eerder ook is verschoven. Hij stelde voor het agendapunt terstond
terug te brengen op de agenda van de vergadering.

Simons die zich hierin kon terugvinden deed het voorstel aan de
coalitie hiermee in te stemmen. In eerste instantie zou deze
meegaan met het voorstel. Bij het voeren van het woord hierover
door fractievoorzitter André Misiekaba van de NDP, werd hij echter
met kritiek onderbroken wat bij hem irritatie opwekte. Hij deelde
Simons toen mee dat zijn fractie niet meegaat met het voorstel van
de oppositie.

Simons zichtbaar geschrokken van de plotselinge wending in het
gedrag van Misiekaba probeerde hem op andere gedachte te brengen.
Zij hield hem voor dat zij de leden het recht op vragen stellen
zoals is voorzien in het reglement van orde, niet kan ontnemen. Om
dit dispuut op te lossen werd de vergadering geschorst. Daarin
bleken partijen elkaar gevonden te hebben en werd ingestemd om het
agendapunt wederom op de agenda te brengen.Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top