Starnieuws

Reactie op artikel over opvolgingsrecht


19 Jun, 11:22

foto

Wij danken de heer Eersteling dat hij aangeeft dat er inderdaad een degelijke structuur bestaat bij het aanwijzen van de opvolger van een overleden dignitaris. Eveneens erkennen wij dat er in het verleden politieke interventies zijn gepleegd die een negatieve invloed hebben op het traditionele gezag en de bestaande structuren.

Echter zijn wij genoodzaakt aan te geven dat de heer Eersteling de traditie blijkbaar op eigen wijze interpreteert. Inzake de opvolging van een gezagdrager beweert hij pertinent dat dit altijd matrilineair moet zijn en er dus geen jongere broer kan worden benoemd. Dit is niet correct. Zolang de afstamming verloopt via de moeder, komen ook jongere broers in aanmerking. Die zijn immers in dezelfde moederlijn.
Voorbeeld hiervan is de opvolging van de eerste basja van de Matjaw, toen Aboikoni Apaasu door diens jongere broer Aboikoni Konulu Josef, meer bekend als Felu werd opgevolgd. In de hele Saamaka stam zijn er legio voorbeelden.
De heer Eersteling toont hier dus een gebrek aan kennis van de geschiedenis van de Saamaka.

De heer Eersteling beweert ook dat, tegen de traditie in, door een krutu van de Twaalfu Lo een Gaama werd verkozen. Dat is een zeer verkeerde weergave van de feiten. Het orakel van de ingeslapen Gaama Belfon heeft de opvolger aangeduid.
Op de krutu van 4 maart 2017 hebben de gezagsdragers van de Twaalfu Lo, na overleg, beslist dat de opvolging van Gaama Belfon op 16 september 2016 door Albert Aboikoni volgens de Saamaka traditie correct is verlopen. Deze krutu werd gehouden omdat de overheid hierop aandrong. Binnen de Saamaka stam is duidelijk wie Gaama is.

Daarnaast willen wij aangeven dat er onder Gaama Belfon een proces is opgestart waarbij indringend wordt gedacht over het aanbrengen van veranderingen die passen binnen de hedendaagse maatschappelijke en mondiale werkelijkheid. Dit zowel op bestuurlijk als op economisch vlak.
Het feit dat de huidige Gaama met regelmaat overleg pleegt met de hoofdkapiteins van alle Lo’s is een duidelijk teken hiervan. De testen die worden uitgevoerd inzake rijstteelt en voedselzekerheid voor het binnenland is een ander voorbeeld. Het nieuwe Saamaka bestuur kiest er juist voor om samen met de overheid die economische ontwikkeling gestalte te geven.
Duidelijk draagt de heer Eersteling geen kennis van dit proces, anders zou hij dat zeker als een positieve verworvenheid binnen de stam hebben beschreven.

Anderzijds plaatst zijn ingezonden stuk vraagtekens bij wat de achterliggende motivatie van de heer Eersteling is. Politieke inmenging? Of gewoon gebrekkige kennis?

Voor het Kabinet van de Gaama
Woordvoerder
Sylvester Aboikoni

 Source link

Comments

Meest Gelezen

Wij verzamelen al het nieuws omtrent Suriname en presenteren dit in een mooi design.

Ons doel is het nieuws overzichtelijker te maken en te bundelen onder één adres.

Selecteer uw krant

Archief

Facebook

Copyright - Worldnieuws.com / worldnieuws.com / Starnieuws.eu / Starnieuws.info © 2016

To Top